За мен

Д-р Милкана Щерева

Д-р Милкана Щерева

Завършва начално образование в Руската гимназия в Белград. В България заваршва Висш медицински институт в гр. София с отличен успех. Работи като участъков педиатър в районна болница гр. Радомир. Кандидатства и специализира акушерство и гинекология.

От 1996 г. до 2000 г. специализира в IIIта АГ болница „Райна Княгиня” и в IIра АГ болница „Шейново”.

Завършва успешно специализацията си и започва работа в Медицински център „Би Ти Ай – Хипократ”.

От 2002 г. до момента работи в Медицински център „Лора”. Паралелно с работата си там, практикува и в ДКЦ „Д-р И.С. Грийнберг” и в Медицински център „Сент Тома”.

Манипулации, операции и раждания извършва в Iва АГ болница „Света София” като партньор на болницата.

През 2008 г. открива свой медицински кабинет АГ „Надежда” в кв. Лагера, гр. София.

Има участия в множество различни семинари и симпозиуми.