Гинекология

Гинекологията е медико-биологична наука, която изучава устройството, функциите и заболяванията на женската полова система извън периода на бременност, раждане и кърмене.

Основната цел на гинекологията е да намира и да прилага все по-успешни начини за съхраняване и за подобряване на репродуктивното здраве на жените, както и да разкрива и да елимира причините за безплодието при тях.

Гинекологичен преглед
Гинекологичният преглед е основен клиничнен метод в гинекологиятa. Извършва се на гинекологичен стол. За пълноценна оценка на гинекологичния статус (състояние), пациентката се поствя легнала, заемайки т.н. гинекологично положение.Гинекологичният преглед дава възможност за оглед на външните гениталии, влагалището и маточната шийка. Палпаторно (с пръсти) се изследват матката, маточната шийка, маточните тръби, яйчниците, коремните органи и млечните жлези. Инструментът, който се използва за оглед при гинекологичния преглед се нарича спекулум.По време на прегледа може да бъде взет материал за микробиологично изследване на влагалЗапишете часищното съдържимо и цервикалния секрет, да се определи влагалищната чистота и/или да се направи цитологично изследване (цитонамазка) и колпоскопия.Неизменна част от прегледа при гинеколог е гинекологичното ултразвуково изследване. То може да бъде извършено трансвагинално (през влагалището) или трансабдоминално (през корема) със съответния трансдюсер (сонда). Съвременните апарати позволяват сканиране в 3D/4D режим.

Колпоскопия
Колпоскопията е специализирано неинвазивно гинекологично изследване при което се прави детайлен оглед на шийката на матката, влагалището и външните полови органи със специален микроскоп (колпоскоп) под насочено силно осветление и лупно увеличение (от 4 до 40 пъти). Оптичното увеличение, което се прилага разкрива структури недостъпни както за „невъоръженото” око, така и за микроскопското изследване. Така колпоскопията стои на границата между макроскопското и микроскопското изследване.Колпоскопското изследване има за цел да пресее нормалните и доброкачествени епителни находки от суспектните и злокачествените и да посочи тези изменения, които имат нужда от хистологично изследване (биопсия).

„Ранички”

Кондиломи (папиломи)
Папиломата е кожно образувание, предизвикано от вируса на папиломата на човека. Ако вирусът попадне върху лигавицата, се образува островърха кондилома. Най-често такива се образуват върху лигавиците на половите органи, около ануса, понякога в устата.Предаването на вируса става в резултат на полов контакт. Инфекцията има особеност – тя може неопределено време да се намира в латентно (спящо) състояние. При това вирусът се намира в дълбочината на кожата и не се откроява на повърхността. В това състояние е малко вероятно да се заразят други хора, но е трудно диагностицирането на самия вирус.

Човешки папилома вирус (HPV)
HPV (Human Papilomavirus) са двойно – верижни ДНК вируси от семейство Papilomaviridae, класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Познати са над 100 типа на HPV, от които около 40 са свързани с инфекции в гениталната област. Гениталните типове HPV се категоризират според епидемиологичната им връзка с рака на шийката на матката.Рискът от заразяване с HPV е много висок, около 80% от жените се заразяват с HPV през сексуалноактивния си живот. Инфекцията се предава изключително по полов път, но също така и при контакт кожа – кожа. Използването на презерватив намалява риска от предаване, но не го елиминира напълно.Рискови групи и фактори за HPV инфекция: млада възраст (до 25 г.); брой на сексуалните партньори; партньор със рисково сексуално поведение; ранно започнати полови контакти (под 16 г.); тютюнопушене; отслабена имунна система; лоша интимна хигиена; стрес.

Назначаване и поставяне на ваксина срещу HPV

Полипи
Полипите могат да се появят в резултат на хронични възпалителни процеси в маточната лигавица, при продължителна хиперестрогенемия при ановулаторни цикли, при застойни явления в маточната лигавица.С разрастване на полипите се появяват болки и тежест ниско долу в корема, понякога засилено влагалищно течение с млечно бял или слузестогноен цвят. По време на менструация може да има коликообразни болки, като самата менструация е обилна и продължителна. При някои пациентки може да се появи и контактно кръвотечение след полово сношение. Полипите често педикулизират и некротизират, което води до кървене от матката.Лечението преди всичко е хирургично. Чрез пробно абразио с помощта на гинекологична кюрета, полипите се отстраняват от стената на маточната кухина. Може да се използва Лозервапоризацията – метод за изпаряване на всеки отделен полип. Необходимо е задължително хистологично изследване на кюртажния материал.

Преканцерози (предракови заболявания)
Съвременните схващания за появата на предраковите изменения на маточната шийка се основават на добре аргументирана онковирусна теория. Етиологията на цервикания карцином е в пряка връзка с HPV инфекция. HPV инфекцията е пусков механизъм за развитието на предрак и рак на маточната шийка.Постъпателният и бавен ход на развитие на патологичните промени в маточната шийка е предпоставка за своевременно диагностициране и лечение на предраковите състояния и ранния рак на маточната шийка.Откриването и лечението на предраковите заболявания осигурява предпазването от рак и е цел на профилактичните прегледи.Изключително важна роля за ранното откриване на предраковите изменения на маточната шийка има цитологичното изследване. То се явява скринингов метод, чрез който се откриват жените с настъпили начални изменения на плоския и цилиндричен епител на маточната шийка.

Микробиологично изследване с антибиограма
Бактериоскопско изследване:
Определя се степен на влагалищна чистота. По време на гинекологичен преглед, след поставяне на стерилен спекулум, безболезнено с бактериологичен тупфер се взема капка от влагалищното съдържимо от горните отдели на влагалищните стени. Изготвя се натривка на предметно стъкло, фиксира се и се оцветява. След микроскопски анализ се определя степента на влагалищната чистота. Първа и втора степен влагалищна чистота по правило са нормална находка, а трета и четвърта степен налагат консултация и лечение от акушер-гинеколог.Културелни изследваня:
Това са посевки на специални хранителни среди и дават възможност за точно определяне на микроорганизмите във влагалищното съдържимо.

Диагноза и лечение на всички възпалителни и вирусни заболявания на женските полови органи: микробиологична, вирусологична и ДНК-диагностика

Цервикален секрет

Онкоцитонамазка (PAP тест)

Ултразвуков преглед
В областта на ултразвуково изследване последните открития са триизмерната ехография (3D) и 3D изображение в реално време (4D). Известни още като 3D/4D сканиране, те направиха революция в акушерската практика и дадоха възможност на бъдещите родители да се насладят на невероятни преживявания, наблюдавайки лицето и движенията на бебето в утробата.Клиничното приложение на обемната ехография в гинекологията е от огромно значение. С въвеждането на тази иноваторска технология днес могат да бъдат диагностицирани много по- лесно и достоверно: вродени аномалии на маточното тяло, кисти на яйчниците , ендометриални полипи или миоми на матката. 3D ехографията в комбинация с Доплерово изследване значително подобри възможностите за ранна и прецизна диагностика на злокачествени заболявания на яйчниците и матката особено при рак на ендометриума. Не бива да забравяме, че 3D/4D ехографията направи своята революция и в гинекологогията, а именно в диагностицирането на маточни малформации (септуми на матката, седловидна, еднорога, двурога матка и т.н.), представяйки достоверен образ на маточното тяло и неговата кухина в реално време. Сега 3D сканиране е напълно достатъчно, за откриване тези проблеми, които преди бяха видими само и единствено чрез подлагане на пациента на инвазивни оперативни манипулации като: хистероскопия, лапароскопия и хистеросалпингография.

Установяване на ранна бременност (3 до 5 дни след закъснение на менструалния цикъл)

Контрацепция (консултация за предпазване от бременност)

Поставяне и сваляне на контрацептивна спирала

Преглед на млечните жлези (физикален и ултразвуков)

Мамография
Мамографията е специфичен образен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Посредством мамографията може да бъде отчетено наличието на редица патологични промени – кистична трансформация, калцификати, тумори. Това е единственият метод за провеждане на скрининг на рака на гърдата. С негова помощ могат да се визуализират малки лезии, които не могат да бъдат палпирани. Мамографията се прилага както с диагностична цел – при пациенти с клинични оплаквания, така и с профилактична цел за ранно откриване на рак на млечната жлеза.

 

Телефон: +359 878 554 628
Пон.-Пет. – 09:00 до 18:00
Запишете час