Акушерство

Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишена внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите пред проследяването на бременността са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, свързани с бременността и раждането.

Установяване и проследяване на ранна бременност (първи триместър)

Фетална морфология на плода
Феталната морфология представлява обстойно и високо-специализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността. Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Прави се оценка на размерите и растежа на плода, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в различните съдове на плода. Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед зони. За целта може да се използва 2D-ехография и 3 – 4D-ехография с или без доплерово изследване.

3D-4D real-time обемно ултразвуково изследване на плода
Сканирането в 3D режим е често използвана ултразвукова техника по време на бременност. Благодарение на нея имаме възможност да получим триизмерни статични образи на Вашето бъдещо бебе.С 4D ехографията получаваме подобни на 3D образи, но с тази разлика, че движенията на Вашето бебе могат да бъдат наблюдавани в реално време и дори записани

Доплерова диагностика
Доплеровото изследване е ехографски метод, който дава ценна информация по отношение на състоянието и темпа на нарастване на плода и е неизменна част от високо специализираните ултразвукови прегледи по време на бременността.Това изследване оценява кръвотока (скоростта на движение) в плацентата, пъпната връв и кръвоносните съдове както на плода, така и на майката. По този начин могат да се диагностицират вече насъпили промени в кръвоносната и сърдечносъдовата системи. В основата му стои известният от физиката Доплеров ефект.Доплеровото изследване на маточните съдове на бременната има прогностична и скринингова стойност в случаите на високо рискова бременност

Пренатална диагностик

Биохимичен скрининг, ранен и късе

Ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода
Това е специализирано неинвазивно ултразвуково изследване в първи триместър от бременността, което дава възможност за ранна оценка на анатомия на плода и е надежден метод за оценяване на потенциалния риск за раждане на дете със синдром на Даун или друга хромозомна болест.Изследването се извършва в периода межу 11-14 гестационна седмица от бременността (оптимален срок – навършени 13 г.с.).Два ехографски белега са от особено значение: тилното задебеление, т.р. нухална транслуценция (NT) и носна костица (NB). За целта на изследването са необходими ехографска апаратура от висок клас и квалифициран специалист. Не се изисква сканиране в 3D/4D режим

Хориална биопси

Амниоцентез

NST
Запис на съредечната честота на плода и маточните контракции за установяване на биофизикалния скор (моментно състояние) на плода

Кръвни изследвания и изследвания на влагалищен секрет по време на бременност

Телефон: +359 878 554 628
Пон.-Пет. – 09:00 до 18:00
Запишете час